Ycare chante Bang Bang (Nancy Sinatra) - 21/05/2008

Ycare chante Quand On Arrive En Ville (Starmania / Daniel Balavoine) - 21/05/2008

Ycare chante Je suis un homme (Michel Polnareff) - 15/05/2008

Ycare chante Relax (take it easy) (Mika) - 15/05/2008

Ycare chante Le vent de l'hiver - 30/04/2008

Ycare chante Un homme heureux - 23/04/2008

Ycare chante It's so quiet - 16/04/2008

Ycare chante Ma gueule - 09/04/2008

Ycare chante Le chanteur - 02/04/2008